1- کارشناسی بهداشت عمومی

رشته ای که در 2 سال اخیر با توجه به شرایط استخدامی خوبی که در وزارت بهداشت و همچنین اموزش پرورش ایجاد شده است مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.

در دو سال اخیر بیشترین میزان استخدامی اموزش پرورش و وزارت بهداشت از رشته مراقبت سلامت بوده است.

همچنین در بازار آزاد افرادی که رشته ارشد و دکتری سالمندشناسی می خوانند از رشته بهداشت عمومی اینده بسیار خوبی دارند زیرا ایران و جهان به سمت سالمندی سوق پیدا نموده است. لذا این رشته بسیار پرطرفدار می باشد.

از رشته های جذاب دیگر بهداشت رشته اپیدمیولوزی می باشدکه محل کاران در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد.

رشته آموزش بهداشت رشته دیگری است که می توانند داوطلبان ادامه دهند. زیرا در بازار ازاد مراکز مراقبت بهداشتی که جدیدا مجوز تاسیس ان داده شده است شرایط مطلوبی حاکم می باشد.

از مزیت های رشته بهداشت چون طرح ندارد بلافاصله بعد درس شما می توانید استخدامی شرکت نمایید. ولی بقیه رشته ها پایان طرح الزامی است.

 

2- رشته کارشناسی هوشبری

به لطف مدد الهی با امدن ارشد رشته هوشبری در سال 1399 امید زیادی در داوطلبان این رشته ایجاد شده است زیرا 100درصد فارغ التحصیلان این رشته بلافاصله بعد درس جذب هیئت علمی و حتی پسران نیز به جای سربازی طرح سرباز هیئت علمی می شوند. کارشناسان هوشبری می توانند در تحصیلات تکمیلی ارشدپرستاری مراقبت ویژه و همچنین  تکنولوژی گردش خون شرکت کنند که از رشته های درامدزا می باشد.

همچنین فیلد استخدامی رشته هوشبری 115/بیمارستان/ دانشگاه/ مراکز الکتروشوک درمانی می باشد. همچنین در مراکز جراحی خصوصی دولتی بازار کار خوبی برای کارشناسان هوشبری باز شده است.

 

 

3- کارشناسی اتاق عمل 

این رشته از رشته های جذاب علوم پزشکی می باشد که در بازار ازاد و دولتی مخاطبان خاص خود دارد که این رشته دارای کارشناسی ارشد مرتبط است که در ده سال اینده جذب خوبی در قسمت هیئت علمی دارد.  با توجه به زیاد شدن مراکز خصوص در بازار ازاد نیز فرصت های زیادی وجود دارد.

 

4- کارشناسی پرستاری

رشته پرستاری از رشته های پرمخاطب و جذابی است که اینده خوبی در بازار ازاد و دولتی دارد که به لطف الهی وجود 9گرایش ارشد امروزه به صورت تخصصی می باشد که امروز شاهد مراکز مراقبت پرستاری زیادی می باشیم. که این رشته در تمامی دنیا مخاطب دارد برای مهاجرت نیز بسیار کاربردی می باشد.