ضمن تبریک به دانشجویان گرامی مبنی بر قبولی در ازمون سراسری 1399 در رشته های پرستاری اتاق عمل هوشبری کارشناسی بهداشت به اطلاع می رساند درخصوص نحوه ثبت نام به اطلاعیه شماره یک مراجعه شود.

دانشجویان گرامی تا روز سه شنبه فرصت دارند بعد از ثبت نام از طریق سایت و پرداخت شهریه و ارسال مدارک برای معاینه حضوری مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به انکه در کنکور امسال تکمیل ظرفیت وجود ندارد کلاس ها از هفته اینده اغاز می گردد.

 

در رشته پرستاری ورودی مهر و بهمن براساس تراز تا اخر هفته مشخص می گردد.

دانشجویان درخواست مرخصی تحصیلی دارند بعد از پرداخت شهریه ثابت به صورت کتبی به ریاست دانشکده درخواست می دهند

 

لازم به ذکر است برای خواهران خوابگاه تعلق می گیرد

 

مراحل ثبت نام

دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی ابادکتول

مرحله اول ساختمان علوم انسانی بعد دریافت سندپذیرش

معاینه در دانشکده علوم پزشکی

سپس مراجعه مجدد به ساختمان انسانی و تایید مدارک

سپس دانشکده علوم پزشکی و انتخاب واحد