اتاق عمل لیست درحال انتظار

اسامی بهداشت عمومی پذیرش قطعی و لیست انتظار

لیست اسامی قبولی پرستاری عادی و لیست انتظار

لیست مازادخودگردان پرستاری

لیست هوشبری

 

صمن پوزش از تمامی داوطلبان گرامی به خصوص خانواده های محترم که از شهرهای دور نزدیک ایران به دانشگاه ازاد علی ابادکتول امدند که متاسفانه به دلیل کمبودظرفیت پذیرش در رشته ها و همچنین حذف ظرفیت پذیرش بهمن پرستاری علی اباد از سوی سازمان مرکزی نتوانستیم جوابگوی نیازهای شما بزرگواران باشیم و این حجم عظیم اسامی قبول شدگان ارتباطی با واحد علی اباد کتول نداشته است

واحدعلی اباد کتول به سازمان سنجش اعلام نموده بود در رشته اتاق عمل هیچ نیازی ندارد ظرفیت تکمیل و بقیه رشته ها به صورت موردی ظرفیت زیر 10نفر لازم می باشد.که این اشتباه از سوی سازمان سنجش رخ داده است.

 

داوطلبان گرامی

ظرفیت اتاق عمل واحد تکمیل می باشد وظرفیت خودگردان نیز همچنین تنها درصورت انصراف احتمالی دانشجویان خودگردان تا روز دوشنبه از لیست انتظار پذیرش می گردد.

 

ظرفیت رشته هوشبری براساس لیست اعلام شده و ظرفیت مصوب وزارت بهداشت دانشجو پذیرش می گردد و در صورت انصراف دانشجویان اصلی از لیست انتظار دانشجوجذب می گردد

 

در خصوص رشته پرستاری با توجه به نامه امروز سازمان و تاکید ان برعدم پذیرش دانشجوی بهمن تنها تا رتبه 18 سهمیه عادی و 31خودگردان برای دو سهمیه عادی و خودگردان  پذیرش شد.

 

در رشته بهداشت بعد ثبت نام درصورت انصراف افراد قطعی از لیست انتظار پذیرش می گردد.

 

قابل توجه داوطلبان گرامی پذیرش دانشجوبراساس فرم شماره 15 و اولویت رتبه اعلام شده در سند پذیرش وتراز و سهمیه های عادی و خودگردان با حضور حراست دانشگاه، ریاست گزینش، مدیر آموزشی، معاون آموزشی، کارشناس برنامه ، مسئول ثبت نام و جناب اقای احمدپور مسئول نظارت و مجری کار صورت گرفت. به همه عزیزان اطمینان داده می شود هیچ حقی پایمال نشده است. درصورت هرگونه سوال یا اعتراضی می توانید به معاونت آموزشی واحد جناب اقای دکتر اشرفی مراجعه گردد.