ضمن تبریک قبولی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشدپرستاری کودکان واحد علی اباد کتول کلیه کلاس ها از هفته جاری 10مهر برگزار می گردد. دانشچویان گرامی با مراجعه به قسمت edoبرنامه درسی خود را به همراه طرح درس دریافت نمایند