قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 97 با توجه به مشخص نبودن وضعیت نظام وظیفه بسیاری از اقایان ورودی 97 کلاس های دانشجویان از روز دوشنبه 2 مهر تشکیل می گردد. در تمامی کلاس ها حضور غیاب مطابق لیست صورت خواهد گرفت. لذا حضور در کلاس الزامی می باشد.

دانشجویان از اخر هفته برای دریافت طرح درس های خود می توانند به سایت دانشکده قسمت edo مراجعه نمایند و در قسمت کمیته برنامه ریزی  طرح درس های روزانه و تاریخ میان ترم و پایان ترم خود را دریافت نمایند