چهارمین دوره انتخابات انجمن دانشجویی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی علی اباد کتول اواسط مهر 97 برگزار می گردد . داوطلبان گرامی و علاقمندان می توانند از تاریخ 15شهریور اسامی خود را برای انتخابات اعلام نمایند که بعد از تایید حراست و معاونت دانشجویی می توانند از 7روز قبل از انتخابات تبلیغات خود را شروع نمایند.

شرح وظالیف انجمن ( پیگیری امور رفاهی، ورزشی ، علمی .. )مطالبات دانشجویی می باشد.

در ادوار قبلی انتخابات افراد زیر به عنوان نفرات حضور داشتند.

- دور اول 

علی میقانی با 144 رای ریاست انجمن و علی اصغر میرعرب 114  فاطمه ممشلی 111رای محمد طورانی 104 رای و علی بای 97 رای 

که انجمن در نیمه راه به دلایلی منحل گردید

 

دور دوم

حمیدرضا کلانتری 123رای ریاست انجمن  فاطمه ممشلی 112رای  هادی شهمرادی 64 رای  سید مرتضی حسینی 61 رای   راحله یوسف زاده 61 رای

 

دور سوم

مهلا کوهساری 121 رای    قاسم مسعودی 111رای   علی خدمتگزار  90 رای  محمدرضا زال اقایی 84 رای و عباس الوستانی 83 رای