سومین دوره مسابقات والیبال جام دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول  در رده خواهران در تاریخ 1اردیبهشت  و پسران 8 اردیبهشت در سالن شهید چمران برگزار می گردد

مهلت اسامی تیم ها خوهران تا 27 اردیبهشت اسامی خود را تحویل خانم کوهساریان دهند و اقایان تا 5اردیبهشت اسامی را به اقای خدمتگزار تحویل دهند

شرایط برگزاری

- مسابقات در 3گیم 25تایی برگزار می گردد که هرتیم 2 گیم برنده شود مسابقه تمام می شود.

- نحوه برگزاری مسابقات بعد از مشخص شدن تیم ها تعیین می گردد

- هر تیم 6بازیکن  و حتما باید از رشته و ورودی خود باشد

تبصره: کلاس هایی که تیم ندارند و کسی تمایل به شرکت داشت باید در تیم رشته خود در ورودی دیگر شرکت کند مثلا تیم بهداشت 95 اگر می خواست کسی کمکی جذب کند نهایت می تواند درصورتی که بهداشت 96 تیم نداد از انها بازیکن بگیرد

-انهایی که کلاس  و ورودی انها تیم نمی دهند اسامی خود را به انجمن تحویل دهند تا یک تیم منتخب تشکیل شود

- ورودی مسابقات 20هزار تومان و موقع ثبت نام الزامی است

اسامی تیم ها در تاریخ های فوق باید تحویل داده شود.