دانشجویان گرامی کلاس های نیمسال اول به صورت حضوری و مجازی برگزار می گردد. کلاس های حضوری در ماه اخر به صورت عملی برگزار می گردد

پذیرفته شدگان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند