دکتر حمید حجتی سرپرست تیم المیاد علمی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی از موفقیت تیم راه یابی دو تن از دانشجویان به نام های عظیه تجری و دانیال مانگری به مرحله دوم المپیاد علمی خبر داد. لازم به ذکر است این افتخاری برای  کل مجموعه دانشگاه آزاد کشور می باشد. زیرا دستاوردی بزرگ برای  دانشجویان می باشد . امید است در مرحله دوم شاهد موفقیت این دو عزیز باشیم