انجمن علمی اتاق عمل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول در تاریخ 15اذر کارگاه جراحی چشم و عمل های رایج و مرسوم چشم پزشکی را برگزار نمود