انجمن علمی اتاق عمل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول کارگاه cd گذری ستون فقرات را با تدریس استاد عباس فرامرزی ریاست اتاق عمل بیمارستان 5 آذر گرگان در تاریخ 18اذر در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی برگزار نمود.