صعود تیم فوتسال دانشگاه آزاداسلامی واحد علی آباد کتول و جمعیت خیریه دانشکده علوم پزشکی واحد علی اباد کتول به جمع جهارتیم نهایی مسابقات فوتسال جام رمضان غرب استان گلستان

مرحله نیمه نهایی در روز 18 خرداد

ساعت 22 بازی اول بین تیم دانشگاه ازاد اسلامی علی اباد کتول با تیم بهشهر و ساعت22:40 بازی تیم خیریه دانشجویی دانشکده علوم پزشکی علی اباد کتول با تیم گلوگاه برگزار می گردد