همزمان با ایام ماه شعبان و به مناسبت روز جانباز سومین دوره مسابقات والیبال خواهران دانشکده علوم پزشکی از ساعت 9 صبح در سالن شهید چمران دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول برگزار شد که در خاتمه این مسابقات تیم کارشناسی هوشبری 96 با اقتداربه مقام قهرمانی و تیم اتاق عمل 96 نایب قهرمان و تیم بهداشت به مقام سوم مسابقات دست پیدا نمود.