سومین المپیاد ورزشی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی علی اباد کتول با حضور پرشور دانشجویان واحد علی اباد کتول در دو رده خواهران و برادران به مدت 8 روز برگزار شد که نفرات برتر این مسابقات در گروه برادران (پنالتی بسکتبال:اسماعیل کی پور دانشجوی پرستاری بهمن 92)(روپایی (رضاروانبخش پرستاری بهمن 95)(پنالتی فوتسال یاسرتوکلی دانشجوی پرستاری 96)(دومیدانی : ابوالفضل کاووسی دانشجوی کارشناسی بهداشت95) (دارتاسماعیل کی پور پرستاری بهمن 95)(پینگ پونگ(علی خدکتگزار پرستاری بهمن 95) کشتی وزن زیر70 قهرمان محسن سخاوی پرستاری مهر96) (کشتی وزن 70تا90 قهرمان رضا رحمان حسینی اتاق عمل 96) (کشتی وزن 130کیلو قهرمان نویدشیرازی)( مچ اندازی وزن اول رضا رحمان حسینی اتاق عمل96)( مچ اندازی سنگین وزن  رضا شیرازی نسب اتاق عمل 96)

در گروه خواهران

دومیدانی(ملیکارئیسی هوشبری 96) مچ اندازی وزن اول سهیلا عابدپورپرستاری بهمن95) (وزن دوم مچ اندازی الهه محمدی بهداشت 96)(پنالتی فوتسال مهلاکوهساری پرستاری مهر94)(طناب کشی پرستاری مهر93) بسکتبال(بهناز چراغی پرستاری بهمن 92) (داژبال پرستاری مهر93)

 

در پایان مسابقات  نتایج تیمی به شرح زیر به دست امد

قهرمان: پرستاری بهمن 95( 4قهرمانی/6نایب قهرمانی و 1 سومی)

2- نایب قهرمان اتاق عمل 96(4قهرمانی 1نایب قهرمانی و 3 سومی)

3- پرستاری بهمن 92(2قهرمانی  5نایب قهرمانی و1 سومی)

4- پرستاری مهر 96(3قهرمانی 3نایب قهرمانی و1 سومی)

5-پرستاری مهر 94(3قهرمانی  4تایب قهرمانی و 1 سومی)

6- هوشبری 96(2قهرمانی 2نایب قهرمانی و 1 سومی)

7- پرستاری مهر 95( 1قهرمانی 2نایب قهرمانی 3 سومی)

8- پرستاری مهر 93(2قهرمانی 3 سومی)

9- بهداشت 95(1قهرمانی 1نایب قهرمانی و 1 سومی)

10- بهداشت 96(1قهرمانی 1نایب قهرمانی)

11-پرستاری مهر94(1قهرمانی و 1 سومی)

12- هوشبری 96(1نایب قهرمانی)

13- پرستاری بهمن 93 بدون سکو