دکتر حمید حجتی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خبر از تشکیل سه انجمن علمی پیراپزشکی متشکل از دانشجویان هوشبری و اتاق عمل، انجمن علمی بهداشت و انجمن علمی پرستاری را در دانشکده علوم پزشکی علی اباد داد. زیرا حرکات و تشکل های علمی دانشجویی در رشد حرفه ای نقش بسیار مهمی دارد. دانشجویان با خودباوری و تعهد حرفه ای که در این انجمن ها یاد می گیرند می توانند زمینه ساز رشد و ترقی علم و دانش در حوزه علوم پزشکی باشند که هرچه این مسئله پویاتر و قوی تر باشد فواید ان به سلامت جامعه بر می گردد. امید است در اینده نزدیک این انجمن ها برنامه های خود را در راستای(تبلیغات حرفه و واحد خود در سطح کشور/ برگزاری تورهای علمی/ برگزاری همایش های علمی/برگزاری کارگاه های اموزشی و مجلات دانشجویی گام بردارند.