چاپ
بازدید: 626
دومین دوره جشن ولایت در روز 29 شهریور در دانشکده پرستاری همراه با برنامه های شاد متنوع برگزار شد که در انتهای این جشن مناظره نمایندگان دومین دوره انتخابات انجمن پرستاری با حضور 20 کانیدا برگزار شد.