فرم ها

فرم شماره 1 کمیته اخلاق زیستی

فرم شماره 2

فرم رضایت نامه آگاهانه

فرم تعارض منافع

همکاران گرامی با دانلود فرم شماره 2 و تنظیم مستندات ان می توانند طرح های خود را برای کمیته اخلاق زیستی واحد علی اباد کتول به همراه نامه رسمی از دانشگاه خود ارسال نمایند.سپس جهت تسهیل در روند امور می توانند مستندات خود را به ادرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ایمیل نمایند.

مستندات الزامی( فایل پروپوزال / فرم پر شده تعارض منافع/فرم رضایت اگاهانه/تکمیل فرم 1و2 سایت/پرسشنامه های پژوهش/پروتکل اجرایی/ سوابق پژوهشی/نامه تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه/معرفی نامه از واحد) برای طرح پژوهش در شورا این مدارک الزامی است.

 

ایین نامه ها و دستورالعمل ها

 شیوه نامه کمیته اخلاق زیستی دانشگاه ازاد اسلامی

کدهای 21 گانه اخلاق زیستی در پژوهش

بخشنامه وزارت بهداشت درمورد اهمیت اخلاق در پژوهش

دستورالعمل ثبت کارازمایی بالینی

دستورالعمل بررسی تخلفات پژوهشی

راهنمای بالینی اخلاق زیستی در پژوهش های ژنتیک

مصوبه مجلس درمورد مالکیت مالی در نشر پژوهشی

نامه وزیر در مورد جعل و تخلف پژوهشی

راهنمای اخلاق پژوهشی در بالین

راهنمای اخلاق پژوهش در گروه های اسیب پذیر

راهنمای اخلاق در نشر پژوهشی

راهنمای پژوهشی در تحقیقات انسانی

دستورالعمل ها و ضرورت های تشکیل کمیته اخلاق زیستی