پراتیک شماره2

 

پراتیک شماره 2 دانشکده علوم پزشکی علی اباد کتول در 4اتاق مجزا با تجهیزات به روز اموزشی و مدرن در طبقه 4ساختمان علوم پزشکی یک محیط اموزشی منحصر به فرد و مجهز به شمار می اید