تقویم اموزشی معاونت علوم پزشکی سازمان مرکزی

 

 انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96  از 7الی 12 بهمن

برگزاری کلاس های از 14بهمن الی 31 خرداد1397

حذف اضافه 28بهمن الی 3اسفند

امتحانات پایان ترم 2الی 13تیر

انتخاب واحدمعرفی به استاد در موارد خاص 12الی14اسفند

امتحان معرفی به استاد در موارد خاص20الی 21اسفند

انتخاب واخدمعرفی به استاد نوبت اول 20الی22فروردین 97

امتحان  معرفی به استاد نوبت اول 26الی 27 فروردین 97

انتخاب واحد معرفی به استاد نوبت دوم  17الی 18اردیبهشت

امتحان معرفی به استاد نوبت دوم 23الی 24اردیبهشت