فایل پیوستی فرمت نگارش مقالات برای همایش ملی مراقبت و درمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول می باشد که براساس استاندارد مجلات معتبر داخلی می باشد که به شما پژوهشگران گرامی این امکان را می دهد تا با الگو برداری از ان بهترین مقالات را در مجلات چاپ نمایید.

راهنمای نگارش مقالات برای همایش ملی مراقبت ودرمان